ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ KEMPER

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ HK 150

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ KEMPER

 

 

Σταθερό και αξιόπιστο αναβατόριο. Η ισχύς του είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις της διαδικασίας ανύψωσης και για αυτό η λειτουργία του είναι πάντα ομοιόμορφη & ασφαλής χωρίς να επηρεάζεται από το περιεχόμενο της λεκάνης που ανυψώνεται.

  • Ύψος ανατροπής: 1,300 – 3,000 χιλ
  • Ικανότητα ανύψωσης: up to 1,000 kg

 

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ MULTI LIFT

wpkemper_multilift2_01

 

 

Σταθερό και αξιόπιστο αναβατόριο. Η ισχύς του είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις της διαδικασίας ανύψωσης και για αυτό η λειτουργία του είναι πάντα ομοιόμορφη & ασφαλής χωρίς να επηρεάζεται από το περιεχόμενο της λεκάνης που ανυψώνεται.

  • ‘Υψος ανατροπής: 1,900 – 2,500 χιλ
  • Ικανότητα ανύψωσης: 1,000 kg

 

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ TITAN LIFT

wpkemper_titan-lift

 

 

Το ισχυρότερο του είδους του. Η ισχύς του είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις της διαδικασίας ανύψωσης και για αυτό η λειτουργία του είναι πάντα ομοιόμορφη & ασφαλής .

  • Ύψος ανατροπής: μεμονωμένο, ελάχιστο 2,400 χιλ
  • Ικανότητα ανύψωσης: 1,000 kg