Αναγνώριση Ξένων Σωμάτων / Εξασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων / Ομοιογένεια / Έλεγχος Βάρους

Συστήματα Ελέγχου X-RAY

t2-xray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανιχνευτής Anritsu X-Ray παρέχει ακριβή αναγνώριση ξένων σωμάτων, συνέπεια προϊόντος κατά σύσταση, σχήμα και βάρος καθώς και έλεγχο ποιότητας σε όλα τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Τα συστήματα Anritsu X-Ray προάγουν την ποιότητα των προϊόντων στη Βιομηχανία Τροφίμων και στη Φαρμακοβιομηχανία και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του καταναλωτή με κορυφαίες αποδόσεις.

USER FRIENDLY images

 

XRAY CLOSE UP images

ANRITSU X-RAY / CHECKWEIGHER