wp-serviceline-24-en

 

 

WP SERVICELINE 24

Η WP SERVICE παρέχει στους Αρτοποιούς σε όλο τον κόσμο μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών service:

  • 24/7 γραμμή επικοινωνίας hotline
  • δίκτυο σημείων service
  • συχνοί έλεγχοι και συντήρηση
  • επιλογή αυθεντικών ανταλλακτικών σε stock
  • Συχνές μηχανικές και ηλεκτρονικές αναβαθμίσεις καθώς και αναβαθμίσεις software-προγραμμάτων.

blue service wp haton