Ο όμιλος WP BAKERYGROUP – με το σύνολο των εταιριών του, καλύπτει τις ανάγκες των Αρτοποιείων στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, από τη δημιουργία της ιδέας ενός project μέχρι την προμήθεια όλου του καινούργιου εξοπλισμού (τόσο σε μικρότερες, όσο και σε βιοτεχνικές & βιομηχανικές παραγωγές) καθώς και την πώληση μεταχειρισμένων μηχανημάτων.

Η κεντρική ιδέα της εταιρικής φιλοσοφίας του ομίλου είναι ένας συνολικός τρόπος σκέψης που ξεπερνάει τα μεμονωμένα στάδια παραγωγής. Το αποκαλούμε “process management”, τη στοχευμένη διαχείριση των διαφορετικών σημείων της παραγωγής και των μηχανημάτων σε αυτές – όσο πιο γρήγορα και παράλληλα με όσο λιγότερο απώλεια προϊόντος, είναι εφικτή για την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος, ακόμα και για μικρές ποσότητες – ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την απεριόριστη επανάληψη αυτών των αποτελεσμάτων για σταθερότητα  στην ποιότητα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υψηλότερη αποδοτικότητα.

Κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ξεχωριστά, αλλά μπορεί και πολύ εύκολα να αποτελέσει μέρος ενός συνόλου – με τη δυνατότητα συνδυασμού με εξωτερικές μονάδες -με συστήματα που υπάρχουν κατ’επιλογήν, η ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής της WP εγγυάται αυτό το “process management”, δηλαδή τη στοχευμένη διαχείριση των διαφορετικών σημείων της παραγωγής και των μηχανημάτων σε αυτές.

“Εάν αναζητάτε έναν δυνατό συνεργάτη για τον εξοπλισμό Αρτοποιίας, τότε αυτός ο συνεργάτης δεν πρέπει μόνο να κατασκευάζει μηχανήματα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να σας παρέχει και άλλες δυνατότητες όπως αξιόπιστο σχεδιασμό και υψηλού επιπέδου service. Για αυτό το λόγο, έχουμε συγκεντρώσει έντεκα εταιρείες κάτω από την ομπρέλα της  W&P και δημιουργήσαμε τον όμιλο WP BAKERYGROUP – έναν όμιλο που στοχεύει στο μέλλον, με σύγχρονο σχεδιασμό για τον εξοπλισμό που παρέχει. Ο όμιλος διαθέτει διάφορα κέντρα για δοκιμές (Test Bakeries) τόσο για παραγωγή ψωμιού και αρτιδίων καθώς και δοκιμές σε φούρνους και κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους τομείς του κλάδου της Αρτοποιίας.

‘Τhink process’- ‘Σκεφτείτε την διαδικασία παραγωγής’- είναι στην καρδιά της φιλοσοφίας μας  και περιγράφει την συνολική εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλα τα στάδια με στόχο την ενσωμάτωση της σε όλη τη παραγωγική διαδικασία. Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία για εφαρμογή της διαδικασίας παραγωγής σαν σύνολο, βρίσκεται η απάντηση για τα μεγαλύτερα αποθέματα παραγωγικότητας και οι δυνατότητες για ακόμα καλύτερη ποιότητα.

Ο όμιλος WP BAKERYGROUP είναι ο σωστός συνεργάτης σας για το μέλλον!”

Jürgen Horstmann

WP BAKERY GROUP