Ζυγοκοπτική B / V 300

Dough Divider B-V 300Μεγάλη ακρίβεια βάρους.
Φιλική προς τη ζύμη διαίρεση στις μεγάλες παραγωγικότητες.
Πολύ καλός χειρισμός σε όλων των ειδών τις ζύμες.
Αυτή η ζυγοκοπτική είνα κατάλληλη για όλους τους τύπους ζύμης καθώς και για ευαίσθητες ζύμες. Η ζυγοκοπτική μπορεί να διαχειριστεί διάφορους τύπους ζύμης όπως σίτου, σίτου/σίκαλης, σκληρές ζύμες (πίτσα) καθώς και μαλακές ζύμες (Γαλλικού τύπου).

 

Ζυγοκοπτική B / V 300 D

Dough Divider B-V 300 DΜεγάλη ακρίβεια βάρους.
Φιλική προς τη ζύμη διαίρεση στις μεγάλες παραγωγικότητες.
Πολύ καλός χειρισμός σε όλων των ειδών τις ζύμες.
Αυτή η ζυγοκοπτική είναι κατάλληλη τους τύπους ζύμης καθώς και για ευαίσθητες ζύμες. Η ζυγοπτική μπορεί να διαχειριστεί διάφορους τύπους ζύμης όπως σίτου, σίτου/σίκαλης, σκληρές ζύμες (πίτσα) καθώς και μαλακές ζύμες (Γαλλικού τύπου).

 

Ζυγοκοπτική B 300 GV

Dough Divider B 300 GVΜεγάλη ακρίβεια βάρους.
Φιλική προς τη ζύμη διαίρεση μέσω ρυθμιζόμενου συστήματος αναρρόφησης.
Μπορεί να χειριστεί και προ-γινωμένα ζυμάρια.
Ζυγοκοπτική ειδικά σχεδιασμένη για να χειρίζεται ζύμες σε γραμμές Γαλλικής μπαγκέττας και για την παραγωγή μπαγκέττας και μικρών ψωμιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές γραμμές με παραγωγικότητα έωσ 3.000 τμχ/ώρα.

 

Ζυγοκοπτική Parta U

Dough Divider Parta UΚατάλληλη για όλων των ειδών τις ζύμες.
Μέγιστη προσαρμογή στις ποσότητες του ταχυζυμωτηρίου.
Τα κομμάτια της ζύμης μεταφέρονται στο κώνο με τέλειο τρόπο.
Είναι μια μοναδική ζυγοκοπτική, κατάλληλη για όλων των ειδών τις ζύμες. Η χρήση της  πιο σύγχρόνης τεχνολογίας συνδυασμένη με τη πολύχρονη εμπειρία στην παραγωγή χιλιάδων αξιόπιστων ζυγοκοπτικών μηχανών, οδηγεί σε μια μηχανή με ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια με αποδεδειγμένη μεγάλη διάρκεια ζωής.

 

Ζυγοκοπτική Parta U Direkt

Dough Divider Parta U DirektΜηχανή φιλική προς τη ζύμη και με ακρίβεια διαίρεσης.
Δυνατότητα να διαχειρίζεται πολύ μαλακές ζύμες.
Με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης διαίρεσης και του επιπέδου αναρρόφησης.
Κατάλληλη για τη διαίρεση ζύμης σίκαλης και ζύμης με απορρόφηση νερού ανάμεσα στο 175 και 190.
Άμεση απόθεση των κομματιών τις ζύμης στις φόρμες.

 

Ζυγοκοπτική V 500

Dough Divider V 500
Δνατότητα επιλογής είδους ζύμης, βάρους και παραγωγικότητας.
Φιλικής προς τη ζύμη διαίρεση στις μεγάλες παραγωγικότητες.
Η ζυγοκοπτική V 500 έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να διαιρεί διαφόρων ειδών ζύμες με μεγάλη ακρίβεια.
Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζύμες όπως σίτου, σίκαλης με 70% περιεκτικότητα σε σίκαλη και ζύμες με μεγάλη περιεκτικότητα νερού.
Επίσης η μηχανή μπορεί να διαχειριστεί ζύμες με μεγαλό χρόνο ξεκούρασης καθώς και ευαίσθητες ζύμες με ή χωρίς γέμιση.

 

Βιομηχανική Ζυγοκοπτική B 600

Industrial Dough Divider B 600Βιομηχανικού τύπου ζυγοκοπτική μηχανή κατάλληλη για αυτόματες και ημιαυτόματες γραμμές παραγωγής ψωμιού.
Η μηχανή μπορεί να διαχειριστεί ζύμες σίτου και ζύμες σίκαλης και όλες τις κοινές ζύμες που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες ή ημιαυτόματες γραμμές παραγωγής ψωμιού.
Η μηχανή μπορεί να ενσωματωθεί σχεδόν σε όλες τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής εξαιτίας του εργονομικού σχεδιασμού της.

 

Ζυγοκοπτική B 700

Industrial Dough Divider B 700Υψηλή ακρίβεια βάρους.
Στιβαρή κατασκευή του συστήματος κίνησης και του μηχανισμού διαίρεσης.
Ζυγοκοπτική μηχανή, κατάλληλη για όλων των ειδών τις ζύμες όπως σίτου, σίτου/σίκαλης, πολύσπορες, ολικής άλεσης, καθώς και σκληρές ζύμες πίτσας και μαλακές ζύμες (Γαλλικού τύπου).

 

Ζυγοκοπτική V 700

 

Industrial Dough Divider V 700Υψηλή ακριβεια βάρους.
Φιλική προς τη ζύμη διαίρεση με υδραυλικά ρυθμιζόμενο αντισταθμιστή πίεσης.
Στιβαρή κατασκευή του συστήματος διαίρεσης.
Ζυγοκοπτική μηχανή κατάλληλη για όλων των ειδών τις ζύμες όπως σίτου, σίτου/σίκαλης πολύσπορες, ολικής άλεσης καθώς και σκληρές ζύμες πίτσας και μαλακές ζύμες (Γαλλικού τύπου).

 

Ζυγοκοπτική V 900

Industrial Dough Divider V 900Υψηλή ακρίβεια βάρους.
Εξαιρετική διαχείριση για όλων των ειδών τις ζύες σε αυτοματες γραμμές υψηλής παραγωγικότητας.  Στιβαρή κατασκευή του μηχανισμού διαίρεσης.
Η ζυγοκοπτική V 900 είναι μια μηχανή που έχει σχεδιαστεί για υψηλές ταχύτητες διαίρεσης.  Αυτή η ζυγοκοπτική είναι κατάλληλη για όλων των ειδών τις ζύμες όπως σίτου, σίκου/σίκαλης, πολύσπορες καθώς και σκληρές ζύμες (πίτσα) και μαλακές (Γαλλικού τύπου).

wp haton zygokoptikes